SPA etiketa

Vstup do priestorov 7 SPA

Osoby mladšie než 16 rokov majú povolený vstup len pod dozorom zodpovednej osoby staršej než 18 rokov. Všetky ošetrenia sú určené pre klientov starších než 16 rokov.

V celom priestore 7 SPA je fajčenie prísne zakázané.

Rezervácie procedúr a zrušenie rezervácie

Ak máte záujem objednať sa alebo o úkon v konkrétnom čase, odporúčame vám, aby ste sa objednali 24 hodín vopred. Pri objednávaní nás, prosím, informujte o akýchkoľvek kontraindikáciách alebo zdravotných problémoch, ktoré môžu ovplyvniť poskytované služby. 7 SPA si vyhradzuje právo neposkytnúť ošetrenie alebo navrhnúť alternatívne ošetrenie v prípade kontraindikácií.
V prípade, že chcete zrušiť objednané ošetrenie, prosíme vás, aby ste nám to telefonicky oznámili 24 hodín vopred. Vyhradzujeme si právo neošetriť klienta pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.

Pred procedúrou

Odporúčame vám, aby ste prišli aspoň 20 minút pred začiatkom procedúry. Pred každou procedúrou vás požiadame, aby ste na recepcii vyplnili formulár o vašom zdravotnom stave. Poskytneme vám uteráky, župan a jednorazovú spodnú bielizeň. Odporúčame vám, aby ste sa pred procedúrou aj po ňej dodržali pitný režim. Láskavo vás prosíme, aby ste sa pred vstupom do Jacuzzi, sauny alebo pred procedúrou osprchovali. Keď ste v saune alebo parnej miestnosti, vždy seďte na uteráku, prosím. Ak sa v sprche holíte, vyhoďte použitú žiletku do koša na odpadky.

Cennosti

7 SPA nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie osobných predmetov. Pri väčšine procedúr je potrebné, aby ste si dali dole šperky. Cenné predmety by ste mali nechať doma. Iné cennosti si môžete uschovať do  uzamykateľnej skrinky, ktorú vám pridelíme.

Nehody a zranenia

7 SPA nenesie zodpovednosť za žiadnu prípadnú nehodu alebo zranenie návštevníka.