BAKCHUS spol. s r.o.
Hlboká 5,
811 04 Bratislava
IČO: 17 312 400
zapisane v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., vložka č. 824/B